Algemene voorwaarden

Voor het gebruik van onze diensten dient een Overeenkomst te worden gesloten met Do- Trans B.V.

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten goed geïnformeerd zijn over de voorwaarden die daarbij gelden. Daarom hebben wij de voorwaarden van onze diensten gebundeld.

Do- Trans B.V. verklaart de navolgende en hiervan gehechte algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, alle opdrachten als mede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen (rechtsbetrekkingen) van welke aard dan ook: info@do-trans.com

AVC: (Algemene Vervoersconditie 2002) Voor kennisgeving zie bijlage 1.
AVET: (Algemene Vervoer Exceptioneel Transport herziene versie per 1 januari 2019) voor kennisgeving zie bijlage 2;
VVT: (Algemene Voorwaarden van de Vereniging Verticaal Transport) voor kennisgeving zie bijlage 3;
ALDO: (Algemene Leveringsvoorwaarden van Do- Trans B.V.) voor kennisgeving zie bijlage 4;
CMR: (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal transport van goederen over de weg);

Artikel 2: Reikwijdte:
– voor rechtsbetrekkingen die zien op binnenlands transport zijn de AVC van toepassing; – voor rechtsbetrekkingen die zien op binnenlands transport waar een ontheffing wegens overschrijding van de normale wettelijke toegestane afmetingen en/of gewichten of waarvoor begeleiding is voorgeschreven zijn de bepalingen van het AVEC van toepassing; – voor rechtsbetrekkingen die zien op het verticaal transport zijn de VVT- voorwaarden van toepassing; – voor alle overige rechtsbetrekkingen zijn de bepalingen van ALDO van toepassing.

Mochten er vragen zijn neem dan contact op met:
Do-Trans B.V.
Tel nr: +31 (0)88 – 69 69 400
E-mail: info@do-trans.com